tazwyczajna

88 tekstów – auto­rem jest taz­wyczaj­na.

Chaos dzi­siej­sze­go świata ob­ja­wia się w tym, że większość osób używa ludzi a kocha przedmioty. 

myśl dnia z 26 września 2015 roku
zebrała 32 fiszki • 25 września 2015, 09:36

Związek jest jak dom. Bu­dujesz go wspólny­mi siłami. Wy­ciągnięcie jed­nej ce­giełki za­burza har­mo­nię, wy­ciągnięcie zbyt dużej ilości burzy związek... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 listopada 2013, 22:46

Naj­większy błąd człowieka to ot­worzyć ser­ce dla ko­goś, kto ma nas tyl­ko za jedną z opcji. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 7 lutego 2013, 08:18

To co ro­zum roz­dzielił, ser­ce niech połączy. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 2 grudnia 2010, 11:55

Wte­dy jeszcze nie wie­działam, że to właśnie za Tobą będę tęsknić najbardziej. 

myśl
zebrała 115 fiszek • 15 listopada 2010, 20:00

Nig­dy nie mów cze­goś, cze­go tak nap­rawdę nie chcesz powiedzieć.

[A.] 

myśl
zebrała 65 fiszek • 3 listopada 2010, 16:33

Znów zos­tała sam na sam ze swoim tęskniącym sercem. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 28 października 2010, 20:36

Wzrok te­go nie widzi, lecz ser­ce czuje.

[A.] 

myśl
zebrała 95 fiszek • 18 października 2010, 20:14

Im dłużej o coś wal­czysz, tym bar­dziej sta­je się to dla Ciebie cenne. 

myśl
zebrała 123 fiszki • 3 października 2010, 17:59

Tyl­ko ona pot­ra­fiła do­cenić w nim to, co in­ni uważali za Je­go wady. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 23 września 2010, 17:55

tazwyczajna

Znasz moje imię, nie moją historię.

Zeszyty
  • najlepsze. – "You li­ve for the fight when it's all that you've got"

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

26 września 2015, 23:27sprajtka sko­men­to­wał tek­st Chaos dzi­siej­sze­go świata ob­ja­wia [...]

26 września 2015, 12:47nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Chaos dzi­siej­sze­go świata ob­ja­wia [...]

26 września 2015, 12:09onejka sko­men­to­wał tek­st Chaos dzi­siej­sze­go świata ob­ja­wia [...]

26 września 2015, 09:44słoneczniki sko­men­to­wał tek­st Chaos dzi­siej­sze­go świata ob­ja­wia [...]

25 września 2015, 19:10Irracja sko­men­to­wał tek­st Chaos dzi­siej­sze­go świata ob­ja­wia [...]

25 września 2015, 14:41CredulaBellis sko­men­to­wał tek­st Chaos dzi­siej­sze­go świata ob­ja­wia [...]

25 września 2015, 13:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chaos dzi­siej­sze­go świata ob­ja­wia [...]

25 września 2015, 10:52tazwyczajna sko­men­to­wał tek­st Chaos dzi­siej­sze­go świata ob­ja­wia [...]

25 września 2015, 10:50CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Chaos dzi­siej­sze­go świata ob­ja­wia [...]

25 września 2015, 10:48nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Chaos dzi­siej­sze­go świata ob­ja­wia [...]